VELKOMMEN! I Ching (eller Yijing) har i Danmark levet en stille tilværelse i mange år. Ganske i modsætning til udlandet. Siden Richard Wilhelms (1873-1930) nærmest legendariske oversættelse til tysk i 1924 og den engelske oversættelse af Richard Wilhelms bog, foretaget af Baynes i 1950 med forord af C.G. Jung, har der været en rivende udvikling, især i det engelsksprogede område. De to første dele af Richard Wilhelms oversættelse blev i 1981 udgivet på dansk. Richard Wilhelm havde stor respekt for den gamle kinesiske mester Konfutse (551-479 BC). Denne respekt og ånd fornemmes tydeligt i Richard Wilhelms oversættelse og løfter den op på et særligt niveau, ganske uafhængigt af nyere tekstforskning. Denne sammenkobling mellem Konfutse og I Ching har i en årrække skabt en "modretning", hvor man har forsøgt at finde tilbage til tekstens gamle betydning, renset så og sige for den konfucianske moralske påvirkning. En retning som har været nødvendig og som har skabt større klarhed omkring de gamle tekster. Min egen opfattelse og holdning er dog, at det konfucianske perspektiv har været en del af I Ching så længe, at den vil få sin renæssance igen.
I Chings ypperste opgave er at give mennesker et redskab til at finde balancen i sig selv, men også i forhold til "himlen og jorden". At finde balancen er også et spørgsmål om den rette væremåde i alle livets situationer. Og det er ethvert menneskes eget ansvar at finde denne balance. Til denne opgave er I Ching et fremragende redskab.
Vi vil på denne webside være åben overfor begge anskuelser. For dybest set tilpasser I Ching sig, efter min opfattelse, til udøverens begrebsverden. For I Ching har ingen grænser og kan rumme alt mellem himmel og jord.


Vi vil her løbende bringe tolkninger og analyser af især politiske og samfundsmæssigt interessante og højaktuelle emner set ud fra I Chings perspektiv.

I
Arkivet vil du efterhånden kunne finde de tolkninger og analyser, som tidligere har været bragt.

Ønsker du oplysninger om astrologi, kirologi eller numerologi klik venligst her:
www.perjan.dk